Bindweefsel massage

Bij de bindweefsel massage wordt de het bindweefsel gemasseerd. Dit is de laag tussen de spieren en de huid. Deze manier van masseren is iets aparts, in het vakjargon wordt het namelijk ook wel ‘haken’ genoemd. Het bindweefsel wordt namelijk met zachte, knijpende bewegingen opgetild en weer losgelaten. Hierdoor ontstaat onder de huid en ook daarin een optimale doorbloeding. De huid is het grootste ademhalingsorgaan en een goede doorbloeding is dan ook van wezenlijk belang.

De effecten van een bindweefselmassage kunnen zeer groot zijn.Het kan voorkomen dat iemand heftig reageert op de massage, de huid wordt dan rood. Ook kan de massage als onprettig en zelfs pijnlijk ervaren worden. Iemand kan zich na een massage ook vermoeid voelen. Deze verschijnselen dienen binnen 24 uur voorbij te zijn.

Het is een moeilijk uit te voeren massage en vergt veel kracht en concentratie van de uitvoerende masseur, maar u voelt zich werkelijk als herboren en uw huid vaart er wel bij. Uiteraard is de circulatie die in het bindweefsel in gang wordt gezet van een evenredig groot belang. Een goede werking van de bloedvaten dragen zorg voor een goede aanvoer van zuurstofrijk bloed en derhalve ook voor de afvoer van zuurstofarm bloed. Ook is een geregelde stimulatie van celwanden van de vaten nodig voor meer elasticiteit om zodoende vernauwing tegen te gaan en daardoor ernstige ziektebeelden te beperken.

De bindweefsel massage kan worden uitgevoerd op het gehele lichaam.

Prijs: €57,00

Er kan ook worden gekozen om alleen de rug, nek en schouders óf alleen de benen te laten masseren.

Prijs: €39,50